Välkommen till Metsjö

Innovativa industri- och jordbruksprodukter

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Idag smider vi som aldrig förr i Metsjö. En ny generation arbetar vidare och med nya innovationer till nytta för kunderna har vi kunnat växa till en ledande aktör i Europa. Vi satsar på fyra huvudprodukter - Vagnar, Flakväxlare, Maskinhallar och Mobila förråd. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder och våra produktionsfaciliteter omfattar hela kedjan från stål till färdig produkt.

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

Vagnar

Vagnar, Flakväxlare, Transportvagnar och Specialvagnar för dina behov. Metsjö har 70 års erfarenhet av transportlösningar, innovation och tekniskt ledarskap och vet vad som är bra lösningar för dina behov. Metsjö tillverkar också Grönfoderhackar som kan monteras på ett flexibelt modulsystem.


Gas- och kemikalieförråd

Vi tillverkar Gas- Miljö- och Kemskåp för högkvalitativ, milljövänlig och säker förvaring. Vi utvecklar våra produkter i ett nära samarbete med Brandskyddsmyndigheter och miljönämnder och kan bygga flexibla konstruktioner med lång livslängd.


Maskinhallar

Vi tillverkar maskinhallar i spännvidder från 10 till 28 meter. Vi följer kunden från första förfrågan till färdiglevererad hall och hjälper till med tillstånd, arkitekturritningar och liknande. Eftersom varje hall kräver mycket råvara, köper vi verksorder direkt från stålverken, På så sätt lyckas vi hålla våra attraktiva priser och även en unik flexibilitet.


Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar nya modeller av flakväxlare och vagnar

Ivarssons i Metsjö lanserar nya modeller av MetaFlex flakväxlare samt MetaQ och MetaX vagnar anpassade för höga hastigheter och med förbättrade funktioner. Metsjös investeringar i nya produktionstekniker har möjliggjort för företaget att bygga starkare fordon till lägre egenvikt och med längre livslängd. Till exempel kommer den nya modellen av flakväxlaren MetaFlex 50-65 att ha ett drag med bättre funktion för användaren och som tål höga hastigheter. De nya produktionsteknikerna har möjliggjort för Metsjö att behandla både tjockt och tunt material med en oerhörd precision och kvalitet, där ingen detalj är för liten. Vidare har Metsjö en av de största kantpressarna i Sverige, vilken möjliggör extremt effektiv behandling av höghållfasta material, tillexempel kan man bocka hela sidan av flaket i ett stycke.

Anpassad för höga hastigheter

I och med de nya traktor-reglerna som tillåter hastigheter i 50 kilometer i timmen har Metsjö valt att anpassa sina vagnar och flakväxlare för högre hastigheter. Förbättringarna av konstruktionen tillsammans med Metsjös tidigare funktioner såsom stabila chassin och hjulupphängning med BPW axlar (ett axelfabrikat känt för prestanda och kvalitet) samt Metsjös val att sälja vagnar med kvalitetsdäck (Michelin, Trelleborg, Nokian och Vredestein) gör att erbjudandet för transporter i höga hastigheter med hög last nu är komplett. Vidare kan Metsjö utrusta vagnar och flakväxlare med luftbromsar, ABS och andra digitala funktioner.

”Vi lanserar nu nya modeller av våra flakväxlare och vagnar med förbättrade funktioner och anpassade för de nu lagliga högre hastigheterna säger Anders Ivarsson. Det är mycket glädjande att man nu får köra i högre hastigheter vilket möjliggör ett större utnyttjande av traktorn som dragarenhet. Det här i kombination med den produktionstekniska utvecklingen har möjliggjort för oss att tillverka våra maskiner på ett ännu bättre sätt med exakt precision i varje steg. Vi lever ju i en bransch med hård konkurrens från omvärlden så det gäller att vi är på tå och ligger i framkant med vår produkt, vilket vi hittills lyckats bra med…”
 

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar förråd för förvaring av sprutmedel!

Ivarssons i Metsjö lanserar skåp och förråd för förvaring av sprutmedel. Metsjö har utöver vagnar, hackar, växlarvagnar och maskinhallar byggt gasskåp, kemskåp och miljöskåp för säker förvaring sedan 70-talet, framförallt för gas och industribolag. Nu lanserar Metsjö även skåp för Sprutmedel riktat mot lantbrukets behov då sprutmedel är stöldbegärliga och miljöfarliga. Med Metsjös förråd kan sprutmedlet förvaras säkert och tryggt. Flera olika storlekar av förråd erbjuds, exempelvis kan skåpet på bilden hålla 20 x 200 Liters behållare. Metsjös skåp blästras, kittas och ytbehandlas med färg som ej underhåller brand samt håller skåpet i mycket gott skick.

Inbrottssäkra skåp och förråd

Då stölder av sprutmedel tyvärr har blivit ett vanligt förekommande problem för lantbrukare har Metsjö byggt en skyddskåpa runt låsanordningen för att näst intill omöjliggöra uppbrytning av skåpet medelst bultsax.

Rost-resistenta skåp
Metsjö kan också erbjuda skåp där konstruktionen är av 1,5 mm Zinkbelagd stålkärna ZnAlMg. Detta har avsevärt bättre korrosionsmotstånd än varmförzinkat stål. En av ZnAlMg stora fördelar är dess förmåga att självläka klippta och perforerade kanter då plåten har en hårdare yta och är reptåligare än traditionellt varm-galvat material. Förrådet kan målas på samma sätt som andra metallbelagda skåp och detta ger en mycket lång livslängd på 25 år.

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö lanserar vagnar och växlarflak med bottenmatta

Ivarssons i Metsjö lanserar långa vagnar och rullflak på upp till 7,5 Meter med bottenmatta för avskjutning av last. Utvecklingen kommer efter en efterfrågan från framförallt kontinenten på vagnar som kan lasta av i lägre utrymmen. De nya flaken och vagnarna med bottenmatta kan fås i storlekar från 38- till 57 Kubikmeter och passar utmärkt för exempelvis grönfoder. Ett vanligt drag för traktor är standard men användaren kan även montera en hackenhet från Metsjö och JF-Stoll /Kongskilde. Både JF-Stoll 1060 Protec och Metsjös innovativa hack med sidomonterad upptagningsenhet 1460M ROC kan monteras. Vagnarna med bottenmatta erbjuds både med pendel-boggieaxlar (MetaX) och med separatupphängda axlar (MetaQ).
 

Nya hackkonceptet 1460M ROC med sidomonterad upptagningsenhet

De nya hackarna Metsjö 1460M med sidomonterad upptagningsenhet utges i utförande med både skruv och matta. De sidomonterade hackenheterna har en avsevärt större kapacitet än tidigare hackmodeller. Den sidomonterade pickupen har en bättre arbetsbredd med 3,1 meters upplockningsenhet på grund av sin position jämfört med om grässträngen skulle gränslas med en traktor. Man slipper därmed köra i strängen och minskar då risken för föroreningar i fodret. En bredare sträng ger också möjligheter att förtorka fodret. Det nya hackkonceptet ger en bättre arbetsställning och bättre bränsleeffektivitet då fodret överförs direkt till hacktrumman. Hackenheten är en JF- Stoll (Konskilde) 1460 och det är möjligt att spruta hackat material till en följevagn.


”Med den nya bottenmattan som erbjuds till både vagnar och flakväxlare kan vi erbjuda lantbrukare som arbetar i en miljö med lågt i tak eller ojämna underlag en säker och snabb avlastning av lasten säger Anders Ivarsson. De nya flaken utgör med sin stora lastkapacitet men låga antal axlar ett kostnadseffektivt transportalternativ.”

 

Artikelpresentatör Artikelpresentatör

Metsjö expanderar produktionen i Linköping

Ivarssons i Metsjö expanderar sin produktionsanläggning i Linköping med en ny 800 kvadratmeter stor högteknologisk anläggning för avancerad behandling av material. Syftet med anläggningen är att kunna produktutveckla ännu mer avancerade produkter inom vagn- och flakväxelsegmentet samt gasskåp-, kemikalieskåp- och miljöskåpssegmentet. Metsjö bygger som vanligt hallbyggnaden själv, något Metsjö har gjort med alla sina byggnader sedan företaget grundades. Den nya produktionsanläggningen började byggas för ett halvår sedan och kommer redan att vara i drift i mitten av april.

Den nya produktionstekniken kommer bland annat innebära att Metsjö kan producera skåp och vagnar på ett bättre sätt med ytterligare precision och finish. Exempelvis kommer man att kunna producera skåp med mindre tidskrävande och materialförstörande svetsar och borrhål samt andra fäst-anordningar.

Metsjö har utöver vagnar, hackar och maskinhallar byggt gasskåp, kemikalieskåp och miljöskåp för säker förvaring sedan 70-talet, framförallt för gas och industribolag. Metsjö lanserade nyligen även säkra skåp för sprutmedel riktat mot lantbrukets behov eftersom sprutmedel är stöldbegärliga.

Metsjö började bygga hallar eftersom att de behövdes till den egna expansionen. Precis som var fallet med vagnarna så började sedan grannar fråga om inte Metsjö kunde bygga en hall till dem också. Produktsegmentet utvecklades med tiden från att bygga produktionsanläggningar, jordbruksbyggnader och maskinhallar till att idag även bygga kontor, varuhus, affärer, idrottshallar, servicebyggnader och stall. Idag har Metsjö byggt över 1600-1700 stycken hallar utanför produktionen och 15.000 (1,5 Ha) kvadratmeter hall-yta i den egna produktionen. Man bygger dessutom fliseldade pannrum tillsammans med företaget Faust.

”Den här investeringen i avancerad produktionsteknik innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ännu mer avancerade och bättre produkter säger Anders Ivarsson. I och med att våra hallar kan byggas så flexibelt kan vi få en perfekt produktionsanläggning för våra behov.